Rosettasweet`s Lady Isolde "Tezzla"
HD A
Nedärvd PRAfri

SV VCH Linkelösas Avatar (Stella)
HD A
ögonlyst UA
Excilent på utställning
Cord 1 PRA fri

Rosettasweetś Rosetta (Rosa)
HD A, Armbågar UA
ögonlyst UA
Normalt för GR_PRA 1 & GR_PRA 2
Excilent på utställning

Delawere feeling of sweet (Danza)
HD A
Armbågar UA
Är idag en glad pensionär